Mašina za obeležavanje vlakana

  • Mašina za obeležavanje vlakana

    Mašina za obeležavanje vlakana

    Mašina za lasersko označavanje se široko koristi, a identifikacija proizvoda svih sfera života u osnovi može biti zadovoljna.Mašina za lasersko obeležavanje sa vlaknima, mašina za lasersko obeležavanje ugljen-dioksida, mašina za ultraljubičasto lasersko obeležavanje, specifični materijal se mora koristiti da bi se video materijal proizvoda, sadržaj obeležavanja i zahtevi za efekte.Relativno je jednostavan za korištenje, bit će potrebno malo obuke.